Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen IUBMB a FEBS
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU

organizujú

XXVIII. XENOBIOCHEMICKÉ SYMPÓZIUM

17. - 19. júna 2015, Kremnica,Hotel Golfer

Domov Registračný formulár Formulár pre zasielanie abstraktov Hotel Golfer