Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen IUBMB a FEBS
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU
Ústav lekárskej biochémie JLF UK

organizujú

XXVIII. XENOBIOCHEMICKÉ SYMPÓZIUM

17. - 19. júna 2015, Kremnica, Hotel Golfer

Domov Registračný formulár Formulár pre zasielanie abstraktov Hotel Golfer

Dôležité termíny

Registračný poplatok do 30.4.2015
280 Eur - ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
(ceny sú na jednu osobu)

Registračný poplatok po 30.4.2015
320 Eur - ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
(ceny sú na jednu osobu)

príplatok za samostatnú izbu +10€/noc (limitovaný počet)
príplatok za apartmán +20€/osobu/noc (max. 4 osoby)

Zasielanie abstraktov do 24.5.2015

Vložné zahŕňa ubytovanie na 3 noci v hoteli, stravu, prenájom konferenčných sál a konferenčné materiály.

Bankové spojenie:


Tatra banka Bratislava, č. účtu: 2629862168/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2986 2168
SWIFT: TATRSKBX
Majiteľ účtu : VEDA A ŽIVOT, Vlárska 5, 83334 Bratislava
Názov účtu: VEDA A ŽIVOT

Čestné predsedníctvo:


J. Turňa - predseda SSBMB
J. Koppel - podpredseda SAV
J. Šajbidor - dekan FCHPT STU

Organizačný výbor:D. Dobrota

H. Kavcová


S. Marková
A. Rusnák
Z. Sulová
M. Šereš
K. Turáková